Bygge bolig - Solstrand Boliger
Moderne

Møte i bank

Arranger et møte med din bankforbindelse. De vil gi dere en vurdering på hvor mye dere kan investere i en ny bolig. Dette er nødvendig for å vite hvilken hus som er aktuelle.

Et uformelt møte hos oss

Selv uten tomt og et utvalgt hus, er det aldri for tidlig å ha en uforpliktende prat med en profesjonell. Kontakt oss på telefon 712 19 790 mellom 08.00 - 16.00, eller send en epost til post@solstrand-boliger.no.

Tomtebefaring

Når tomten er kjøpt blir det nødvendig med en tomtebefaring, her tas vurderinger som vil forme deres fremtidige hjem. Hvordan er tomten utformet, hvordan er solforholdene, hvor er utsikten, naboene, grunnforholdene, adkomst. Det er mange faktorer som er med å forme hvordan boligen skal bygges, dette er viktig arbeid. Her er det viktig for dere å ha satt dere grundig inn i hvilke løsninger som fungerer for deg og dine, samtidig som du må ta til deg fagfolks vurderinger.

Planløsning: Tomt

Her er det viktig med ordentlig kartmateriell. Vi tar gjerne de nødvendige høyder og profiler fra tomtebefaringen. Nå skisseres og planlegges det i forhold til huset og omgivelsene. Dette er viktig og arbeidskrevende.

Planløsning: Hus

Når huset er valgt, går vi gjennom planløsningen. Her gjøres hjemmet til deres eget. Dere må ha gjort et forarbeid som fokuserer på deres behov innenfor de fire veggene i huset dere har valgt. Det er dere som bestemmer, dette blir deres nye hjem. Vi vil være der gjennom hele prosessen med vår rådgivning.

Kontrakt

Når huset er slik dere ønsker det, og vi har gitt dere en pris som er innenfor de økonomiske rammene som er satt, er tiden kommet for å begynne å dra andre mennesker og etater inn i prosessen. Vi inngår derfor på dette stadiet, en kontrakt mellom oss, som gir dere en fast pris, og som gir oss myndighet til å opptre på deres vegne ovenfor offentlige myndigheter. (Trykk på ''Under'' knappen øverst på siden for vite hva som skjer videre.)

Prosjektering

Med kontrakten på plass, starter prosjekteringen av deres nye hus. Vårt velsmurte maskineri går til verks. Huset må prosjekteres ut i fra den tomten den skal bygges på, dette omfatter fundamenter, grunnmursløsning, varmetap, ventilasjon, snølast, offentlige krav med mer.

Søknad om tiltak

Når prosjekteringen er ferdig, må søknad om tiltak sendes til kommunen. Dette er krevende arbeid som krever stor nøyaktighet, med en godt gjennomført søknad vil det bli en raskere og enklere behandling i kommunen.

Møte med leverandører

Vi arrangerer møter med elektriker, rørlegger, kjøkkenleverandør, flislegger og grunnentrepenør. Her blir det igjen viktig å lytte til fagfolkenes råd, samtidig som du har sørget for å ha god oversikt over hvordan du vil ha boligen, både innvendig og utvendig.

Oppstart

Igangsettingstillatelsen er gitt og møtene er unnagjort. Vi tar et oppmeldingsmøte med dere, dette er i prinsippet siste muligheten dere har til å forandre huset, for nå starter produksjonen av vinduer, dører og lignende på fabrikker rundt omkring i hele Norge. Nå er det viktig for dere å være trygg på de avgjørelsene som er tatt.

Byggeperioden

Vi har våre egne snekkere som har bygget flere hundretalls hus for oss gjennom årene. Huset bygges som avtalt, til avtalt pris og til avtalt tid. Egeninnsatsen fra deres side er planlagt og gjennomgått og vil gjennomføres på en trygg og effektiv måte. Her er det viktig at dere er strukturert og planlegger hverdagen godt for å få igjennom den egeninnsatsen som dere har satt som mål.

Ferdigstillelse og overlevering

Noen dager før huset er ferdig, vil vår byggeleder ha en pre-overlevering med dere. Vi tar da en grundig gjennomgang og noterer de punktene som gjenstår før overleveringen. På denne måten kan huset overleveres i feilfri tilstand og dere kan flytte inn til avtalt tid uten forstyrrelser.

1 års befaring

Når huset er ett år, vil våre servicefolk komme på befaring. Her er det viktig at dere har samlet de spørsmålene dere ønsker svar på. Her vil vi kunne gi dere råd og videre bruk og vedlikehold av boligen.

Har du spørsmål om byggeprosessen eller våre hustyper, kontakt oss på telefon 712 19 790 mellom 08.00 - 16.00,
eller send en epost til post@solstrand-boliger.no.

Kontakt oss for visning eller spørsmål
Stian Mordal
Stian Mordal